1. HABERLER

  2. İNTERNET HABER

  3. Şaban Ayında Yapılacak İbadetler
Şaban Ayında Yapılacak İbadetler

Şaban Ayında Yapılacak İbadetler

Mübarek Şaban Ayında Yapılacak İbadetler ve Zikirler

A+A-

Mübarek 3 aylara girmiş durumdayız. Bugün yani 27 nisan 2017 itibariyle hicri takvime göre 1 Şaban 1438'e girdik. 3 ayların 2. si olan Şaban ayı Peygamberimizin (s.a.v) ayıdır. Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban ayı Hz. Muhammed (s.a.v)'in ayı, Ramazan ayı da ümmetin ayıdır. Bu sebepten dolayı Şaban ayında yapılacak ibadetler ile ilgili özel bir haber hazırladık.

Şaban Ayı Oruçları

Şaban ayında ne zaman oruç tutulur? İşte Şaban ayında oruç tutulan günler.

1.gün

13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

30.gün

İlk Perşembe

Son Pazartesi

Son Perşembe

İbadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler

  1.gece

15.gece

27.gece

Şaban Ayında Yapılan Zikirler

Lâ ilâhe illallâhü velâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe'l-kâfirûn

Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. Biz ancak O’na ibadet ederiz. Kafirler istemese de, biz taatımızı sırf O’na tahsis ederiz

(Sayısı yok Şaban ayında hergün en az 3-7 kere)

1-10 arası her gün günde 100 kere ya Latif Celle Şanühü

ya-latif-celle-sanuhu.jpg

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

ya-rezzak-celle-sanuhu.jpg

21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü

ya-aziz-celle-sanuhu.jpg

Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Allah'ım Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.

Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allahu Teala’dan sakınırsa, taatıyla amel ederse, Allahu Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene vuku bulacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendini emin kılar.

Şaban cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç günde olsa onda oruç tutsun.

Ramazan ayının orucu için Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Hangi kul üç gün oruç tutup ifardan önce bana defalarca salavat okursa mutlaka geçmiş günahları bağışlanır. Allahu Teala bu ayda üçyüz rahmet kapısı açar.

Resulullah Efendimiz'in (asm) en sevdiği oruçlar arasında, Şaban ayında tuttuğu oruçlar vardı. Kendisine şöyle sordum:
- Görüyorum ki Şaban ayında daha çok oruç tutuyorsun. 
Bana şöyle buyurdu: 
- Ya Aişe! Bu ay öyle bir aydır ki: ölüm meleğine, gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda yazılıp verilir. İstiyorum ki; İsmim ölüm meleğine verilecek ise ancak oruçlu olduğum halde verilsin. (Buhari) 

Elimizden geldiğince sadaka verebiliriz.

Hz. Enes (ra) anlatıyor:

Resulullah’a (asm);

"Ramazan’dan sonra hangi oruç daha faziletlidir?" diye soruldu. Buyurdu ki: 
"Ramazan’ı tazim için tutulan Şaban orucu!" Tekrar soruldu: 
"Hangi sadaka daha faziletlidir?" 
"Ramazan’da verilen sadaka!" cevabını verdi." (Tirmizi) 

Şaban ayı Peygamber Efendimiz'in (asm) ayı olduğu için, bu ayda çokça salavat getirebiliriz.

Resulullah (asm) peygamberlerin en faziletlisi olduğu gibi; onun ayı dahi, ayların en faziletlisidir. 

Allah-u Teala Kur'ân-ı Kerimde mealen: 

“Muhakkak ki Allah (cc) ve melekleri o peygambere salat ederler. Ey iman edenler (sizde) ona salat edin ve (ona) teslimiyetle selam verin!” (Ahzab, 56) 

“Bana bir kere salâvat okuyana, Allah (cc) on kere salavat okur.” (Gunyet’üt Talibin) 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri; 
“Peygamber Efendimiz’e (asm) getirilen her bir salavat Cenab-ı Hak’ın rahmetine ulaşmak için bir vesiledir.” demiştir. (Lemalar) 

İman ve Kur’ân hakikatleri ile meşgul olabiliriz.

“İlim öğrenirken ölen kimse o kadar yükselmiş olarak Allah'a kavuşur ki; kendi ile peygamberler arasında yalnız peygamberlik derecesi kalır.” (Tergib ve Terhib)

“Kişinin öğrendiği faydalı bir konu bana bin rekat namazdan daha sevimlidir.” (Tergib ve Terhib) 

“Bir saat ilim öğrenmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten, bir gün ilim öğrenmek, üç ay oruç tutmaktan kıymetlidir.” (Deylemi) 

“İlim öğrenmek için yolculuğa çıkanın, daha adımını atmadan günahları af olur.” (Şirazi) 

Peygamber Efendimiz’in (asm) ayı olan Şaban ayında, sünnet-i seniyyeden bir kısmını hayatımıza geçirebiliriz.

“(Habibim, ya Muhammed!) de ki: “Eğer Allah(cc)’ı seviyorsanız, o halde bana tabi olun ki, Allah (cc) da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın!” Allah (cc) Gafur (çok bağışlayan) dır, Rahim (çok merhamet eden) dir.” (Al-i İmran, 31) 

Bu ayet-i kerimenin tefsiri şu şekilde yapılıyor: 

“Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullah'a ittiba edilecek (tabi olunacak). Eğer ittiba edilmezse (tabi olunmazsa), netice veriyor ki: Allah'a muhabbetiniz yoktur. 

Eğer Muhabbetullah varsa, netice verir ki: 

Habibullah'ın Sünnet-i Seniyesine ittibaı intac eder(gerektirir). Evet Cenab-ı Hakk'a iman eden, elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi(selamet) ve en kısası, bilâşübhe(şüphesiz) Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur.” 

Şaban ayında günahlar temizlendiği için, çokça istiğfar getirebiliriz.

“Şaban, günahları siler; Ramazan ise oruç tutanları temizler.” (Gunyet’üt Talibin) 

“Şaban ayı girince, nefsinizi temizleyin ve bu ay boyunca niyetlerinizi iyi ediniz.” (Kalplerin Keşfi) 

Şaban ayında günahların affı için çok dua etmeli. Dua ederken şefaat sahibi Efendimizi (asm) vesile bilinmelidir. 

Şaban ayında namaz, oruç, sadaka ve Kur'ân-ı Kerim tilaveti gibi ibadetlerle geçirerek, Ramazan ayı için kendimizi hazırlayabiliriz. 

Şaban Ayı Namazları

Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku fatihadan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı verir. Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.

Şaban ayı ilk gün namazı: 2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

Şaban Ayı Orucu

Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur.

Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür.

Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd-ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne on bin sene, ikinci gününe yüz bin sene, üçüncü günde yüz bin senelik ecir verir.

On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir.

Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır.

“Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Bende ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum.” Buyurdu peygamber efendimiz (S.A.V.)

BERAT GECESİ

Berat gecesini en güzel kıyam ve Kur’an tilavetiyle geçirmek gerekir. Kıyamın en üstün şekli namazdır ki bu gece kılınacak yüz rekatlık Salatül Hayr namazı çok önemlidir.

"Ey Ali her kim Şabanın yarı gecesinde 100 rekat kılar, her rekatında 1 Fatiha, 10 İhlas okursa Allah-u Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir. Soruldu ki: Ya Rasulallah! Allahu Teala onu şaki (imansız ölecek) yazdıysa, said (imanlı ölecek bahtiyar) kuluna çevirir mi? Buyurdu ki: Levhi Mahfuzda falan oğlu falan şaki olarak yaratıldı ama Allah-u Teala bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü diye yazılmıştır."

Bu namazı kılan kuluna Allah-u Teala yetmiş bin melek gönderir ki bir daha ki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerin yükseltirler. Bu kişi bir daha ki seneye kadar ölürse şehid olur, o gece okuduğu İhlas Suresi'nin her harfine yetmiş bin huri verir ki her bir hurinin bir erkek bir dişi hizmetçisi vardır.

O gece İhlas okuyan herkese yetmiş şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve kılacağı tüm namazlar kabul edilir.

Başka bir namaz: 12 rekattır. Her rekatta 30 İhlas okuyarak bu namazı kılsa cennetteki makamını görmeden dünyadan çıkmaz.

Diğer bir namaz ise 14 rekattır. Namazdan sonra oturup 14 Fatiha, 14 Felak, 14 Nas Surelerini okuyup "Le gad caeküm…" den başlayan Tevbe Suresi'nin sonunu okuyana 20 makbul hac ve 20 sene makbul oruç sevabı verilir.

Başka bir namazda 1 Fatiha ve 10 İhlas ile 12 rekat kılınarak olur. Bu namazı kılanın günahları mahvolur ve ömrüne bereket olur.

Kılabilen bu gece, olmazsa başka bir gece tesbih namazı kılabilir.

Berat gecesi kılınan namazlardan biri de iki rekat olarak kılınır.

Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.

İkinci rekatta da aynı şekilde Fatiha'dan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...

Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu An-hum'a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.

"Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende

"En iyisini, Allah ve Resulü bilir." Dedim. Şöyle buyurdu:

"Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin"?

"Olur" dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:

"Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem..."

Sonra kendisine sordum: "Ya Resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: "Sen onları öğrenebildin mi?" Bu sorusuna karşılık: "Evet" deyince, şöyle buyurdu:

"Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret."

Kur’an-ı Kerim tilaveti ki özellikle şu süreler okunur;

Secde Suresi, Mülk Suresi, İsra Suresi, Zümer Suresi, Hadid Suresi, Haşr, Saff, Cumu’a Suresi, Tegabün Sureleridir. Yasin, Vakıa, Duhan, Kamer, Kıyamet, Tekasür, Kafirun (4 kere), İhlas (3 kere), Bakara Suresinin son iki ayeti, Ali İmran Suresi'nin son ayetleri, Haşr Suresi'nin son 3 ayeti.

Bu gecede 1000 İhlas okuyana cennetteki mekanı gösterilmedikçe ölmez.

Namaz içinde veya dışında 100 İhlas okuyana cehennemden berat verilir. 50 İhlas okuyanın elli senelik günahı silinir.

BERAT GECESİ DUASI

Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.

Allahım, şayet ismimi Saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi Şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, "Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O'nun katındadır."

27. GECESİ

Bu gecede 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Zilzal Suresi, 25 İhlas okunur. Selamdan sonra secde yapılır ve secde de 7 Fatiha, 1 İhlas, 1 Felak, 1 Nas okunur.

100 kere de istiğfar, 100 salavat 100 la havle vela kuvvete illa billah okunur.

saban-ayinda-yapilacak-ibadetler.jpg

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.